Bizi Facebook ta Beğenin Yeniliklerden haberdar olun...

See other templatesSee other templates

1- Taraflar
1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri(Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan
WEB FETHİYE Hizmetleri (WEB FETHİYE olarak anılacaktır.) ile Yeni müşteri kaydı bölümünde
belirtilen detayları ile belirtilen ..................................(.............................. olarak anılacaktır.) arasında
WEB FETHİYE'ye ait olan http://www.webfethiye.com internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin
(Site olarak anılacaktır.) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde
ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.
1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.
2- Konusu
2.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği
mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan
bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında WEB FETHİYE'ye ödeyeceği
ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.
2.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan
işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği
varsayılmaktadır.
3- Sorumluluklar
3.1: WEB FETHİYE, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin
kabulü mesajı ile WEB FETHİYE ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen
hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.
3.2: Ödeme şekli, kdv farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin
aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler WEB FETHİYE tarafından bildirilecektir.
3.3: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra WEB FETHİYE, müşteri siparişi detayında
bulunan hizmete ilişkin kontrol panel, ftp, sql ve e-mail kullanıcı adları ve şifrelerini müşteriye iletecek
ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup
bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.
3.4: Müşteri aldığı hizmet dahilinde WEB FETHİYE tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt
eder. Müşteri, hosting hesabından faydalanırken WEB FETHİYE tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada
bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu bulundurma hizmetinde kendisine
ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız
olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.
3.5: Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan
dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı,
oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.
3.6: Müşteri alan adı, hosting veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya
sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait
olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt
3.7: Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, döküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail
hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri,
bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğanbilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi
karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan WEB FETHİYE'ye herhangi bir
kusur iletilemez.
WEB FETHİYE sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı
tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. WEB FETHİYE kullanıcı
hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya WEB FETHİYE'nin kendi veya
kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. WEB FETHİYE hukuka
aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silmek hakkına
sahiptir.
3.8: WEB FETHİYE, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından,
veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan
sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri müşteriye aittir. WEB FETHİYE
müşterinin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutucaktır. Buna rağmen
WEB FETHİYE hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek
hatalardan, zarardan ve ziyandan WEB FETHİYE sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme
metninde aksi belirtilmediği sürece müşterinin sorumluluğundadır.
3.9: WEB FETHİYE, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş
domain name tescil işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile
ücreti ödenen domain name'in sahibi müşteridir. WEB FETHİYE bu konuda müşterinin talepleri
doğrultusunda domain name üzerinde işlem yapabilecektir. Müşteri tarafından domain name üzerinde
bir düzenleme, değişiklik ve transfer taleblerini en kısa sürede yapacaktır.
4- Süre
4.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından WEB FETHİYE'ye iletilmesi ile birlikte
tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.
4.2: Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu
kadardır.
4.3: Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 15 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda
sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar
uzar. ( ücret husunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)
5- Ücret
5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında
belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere kdv sonradan dahil ederek hesaplanır ve müşteriye
gösterilerek tahsilat gerçekleşir.
5.2: WEB FETHİYE önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak
değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek
değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3: Ücret,fatura tarihinde, Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına
çevrilerek ödenir.
5.4: Ücret fatura kesim tarihinden itibaren 5. iş günü sonuna kadar sipariş işlemi sırasında
kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından, kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise müşteri
iletişim adresinde belirtilen banka hesap numaralarına veya WEB FETHİYE'ye elden ödemekle yükümlüdür.
5.5: Ödemenin gecikmesi durumunda WEB FETHİYE kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.
5.6: WEB FETHİYE, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını
saklı tutar.
6- Askıya alınma
6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon
sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı WEB FETHİYE, müşteriye verilen
hizmetlerin tümünü, e-mail, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar.
6.2: Bu durumun devam süresince müşteri adına e-mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-mail hesapları
bloklanarak gelen e-mailler geri çevrilir.
7- Fesih
Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini
yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının
tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde,
sadece hosting hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına
sahiptir.
Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son
sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin
5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı
olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.
Sözleşmenin sona erme süresinden önce müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna
kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
8- İletişim ve bilgi adresleri
8.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde
belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir.
İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.
8.3: WEB FETHİYE sözleşme süresi içinde müşteri'ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi,
yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap eksteresi gönderebilir. Müşteri söz konusu
elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu
iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve
taahhüt eder.
9- Ücretin ödenmesinde temerrüde düşülmesi
9.1: Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği
takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda WEB FETHİYE kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse
fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi taleb edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı
faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder.
9.2: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için 'in dava yada icra takibi açması halinde de aylık
%15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, %10'u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm
yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
9.3: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati
tedbir için başvurması halinde 'in teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili
olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat
mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara
hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
10- Yetkili mahkeme ve icra daireleri
10.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 11 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup
anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında 'a gönderilmesi ile
gerçekleşmiş kabul edilir). gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir,
çıkartabailir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul
ettiğini beyan ve taahhüt eder.
10.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde
WEB FETHİYE tarafından atanacak İcra Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
WEB FETHİYE İnternet Hizmetleri